Skriv det gode referat

Et møde bør altid slutte med et godt referat, så både deltagere og personer, der var forhindret i at deltage, kan kigge referatet igennem og se, hvad der er blevet aftalt. Referatet er mødets vigtigste informationskilde. Det kan være en god idé at tilføje en to do-liste i forlængelse af referatet, hvor deltagerne hurtigt kan få et overblik over, hvad de skal gøre, inden næste møde.

7 tips til at skrive et godt referat:

  1. Skriv præcist og gerne kortfattet.
  2. Fremhæv overskrifterne eller emnerne i teksten, så man hurtigt kan få et overblik.
  3. Notér beslutningerne, der er truffet, under hvert punkt.
  4. Hvis beslutningen ikke er indlysende, eller der har været meget debat om emnet, kan det være en god idé at gengive alle argumenterne.
  5. Notér, hvem der er ansvarlig for opgaverne og tilføj opgaverne på deltagernes to do-liste.
  6. Husk, at referatet frem for alt skal være informativt.
  7. Skriv objektivt og refererende – og udelad egne holdninger og kommentarer.

Når mødet er slut, har referenten noget tid til at renskrive og færdiggøre referatet. Sæt evt. en deadline på, og bed referenten om at fremsende det, når det er klar.