Øvelse: Find frem til kernen i problemet

Dette analyseredskab hedder ”Fem gange hvorfor” og bruges til at finde frem til årsagen til et problem. Det første step er at finde frem til en problemstilling. Når du har problemet, så spørg: ”Hvorfor opstår dette problem?”. Når I i fællesskab er kommet frem til et svar, så spørg fx ”Hvorfor er det lige præcis sådan?”. Gentag proceduren, indtil I har spurgt et ”Hvorfor”-spørgsmål fem gange. Det sidste svar er formentlig den grundlæggende årsag til problematikken.

Problem: Der er ikke nok opbakning til vores events. Hvorfor?

Fordi det kun er et fåtal, der kender til eventet. Hvorfor?

Fordi vi ikke har annonceret eventet. Hvorfor?

Fordi vi ikke ved, hvor vi skal starte. Hvorfor?

Fordi der skal være én, der tager teten på den.

Forberedelse

Der skal være problemstillinger at arbejde med, for at analysemetoden kan anvendes.