Del opgaverne mellem jer

Jo flere der deles om arbejdet, jo mindre arbejde er der til hver enkelt. Det kan derfor være en fordel at skabe et overblik over opgaverne, så de kan fordeles på en god måde mellem jer, og så i samlet kan finde ud af, om der skal rekrutteres flere frivillige kræfter. Værktøjet kan fx bruges af arbejdsgruppen, udvalget eller lokalrådet.

Sådan deler I opgaverne mellem jer:

  1. Skriv alle de opgaver, I løser, på post-its og sæt dem på en flipover eller et whiteboard. Inddel dem i tre kategorier: Ledelse, drift og træning.
  2. Beskriv, hvilke forudsætninger og kompetencer, der skal bruges, i hver af de tre kategorier.
  3. Lav en brainstorm over de opgaver, I gerne vil have løst, som I ikke får løst i dag. Skriv opgaverne på en flipover eller et whiteboard.
  4. Prioriter opgaverne fra punkt 1 og 3 i tre kategorier: skal, bør og kan.
  5. Find de opgaver, der naturligt vil blive løst, og nedsæt udvalg, arbejdsgrupper eller ansvarlige ud fra det.
  6. Lav et ”stillingsopslag” ud fra de opgaver, der ikke er blevet placeret (se værktøj), så I kan rekruttere nye frivillige.

Forberedelse

Medbring papir, blyant og post-its.