Lær din forening bedre at kende med SWOT

Uanset om I er en gammel eller ny forening, kan det være en god idé en gang imellem at vende og overveje, hvad jeres svagheder og styrker er. En SWOT-analyse står for Strengths (styrker), Weaknesses (svagheder), Opportunities (muligheder) og Threats (trusler) og kan bruges til at tage temperaturen på foreningens tilstand og ressourcer.

Styrker og svagheder handler om foreningens interne situation, mens muligheder og trusler handler om foreningens eksterne situation.

Sådan bruger du SWOT-modellen:

 1. Lav fire felter på et whiteboard eller et stort stykke papir – ét til hver kategori: Styrker, svagheder, muligheder og trusler.
 2. Lav en brainstorm over alle foreningens styrker og skriv dem i feltet
 3. Lav en brainstorm over alle foreningens svagheder og skriv dem i feltet
 4. Lav en brainstorm over alle foreningens muligheder og skriv dem i feltet
 5. Lav en brainstorm over alle foreningens trusler og skriv dem i feltet
 6. Tal nu i fællesskab om:
  1. Hvad er foreningens største styrke?
  2. Hvad kan der gøres ved svaghederne i foreningen?
  3. Er der nogle nye muligheder i omgivelserne, I skal undersøge?
  4. Hvordan kan I være forberedte på truslerne?
 7. Tal om, hvad næste skridt er for at få en stærkere forening.