Klar kommunikation til frivillige

Styrk frivilliges og lokalsamfundets tilhørsforhold til jeres forening ved at kommunikere klart ud, når der sker noget nyt. Åbenhed om beslutninger, der bliver truffet i jeres forening, og aktiviteter fremmer dialogen og gør, at det er nemmere at involvere og aktivere frivillige og lokale.

Sådan skaber I en klar kommunikation

  1. Det første, I skal gøre, er at skrive alle de målgrupper ned, som I kommunikerer med eller ønsker at kommunikere med. Prioriter målgrupperne efter vigtighed.
  2. Skriv ud fra hver målgruppe (fx børn, unge, ældre, virksomheder), hvilken kommunikationsform, I vurderer, der er bedst egnet til hver målgruppe. Det kan fx være e-mails, SMS, Facebook, Instagram, flyers – eller noget andet.
  3. Skriv det ned, I gerne vil have kommunikeret ud, og sæt en ansvarlig på kommunikationen. Tag igen listen med målgrupper og noter ud fra hver og en, hvilke informationer hver målgruppe skal have.
  4. Noter, hvem der er ansvarlig for, at kommunikationen sker på de forskellige kanaler.

Forberedelse

Medbring papir, blyant og tavle.