Kender du skiltereglerne?

Naturbeskyttelsesloven sørger for at beskytte landskabet rundt omkring i Danmark ved at have et forbud i det åbne land mod reklameskilte. Der er dog lavet undtagelser fra forbuddet, så borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder har mulighed for at sætte skilte op, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv og kortvarige arrangementer.

Hvad er åbent land?

Det åbne land betyder, at området opleves som en del af det åbne land, fx marker, skove og naturområder. Det er altså uafhængig af, om området er betegnet som byzone, sommerhusområde eller landzone.

Forbuddet gælder mod reklameskilte, herunder også plakater, lysreklamer, fastforankrede balloner, flag og køretøjer.

Hvad må man gerne i det åbne land?

Der er en række undtagelser fra forbuddet. Det gælder f.eks.:

  • Skiltning til lokale arrangementer
  • Skiltning til små og større enkeltstående arrangementer i det åbne land
  • Skiltning i forbindelse med trafiksikkerhedskampagner (skal være godkendt af Rådet for Sikker Trafik)
  • Mindre skilte om salg af frisk frugt og grøntsager, når det er dyrket på den pågældende ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom.
  • Mindre oplysningskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed, når skiltet opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom.
  • Mindre skilte, der opsættes højest 30 meter fra byer med max. 3.000 indbyggere, og som oplyser om lokale virksomheder i byen.
  • Reklamer fra virksomheder, der opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden – så længe de ikke virker dominerende i landskabet.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

Du kan se alle regler for reklame i det åbne landskab her.

Er du i tvivl om, hvilke regler gælder i din konkrete kommune eller landsby, så kontakt kommunens natur- eller miljøafdeling. De kender reglerne for dit specifikke område og kan hjælpe dig godt videre.