Inddrag de frivillige og skab større fælles forståelse

Involvering og inddragelse af frivillige i foreningen eller arbejdsgruppen er altid en god idé. Det skaber større fælles forståelse og en god sammenhængskraft i foreningen. Inddrager i de frivillige mere, vil I garanteret også opleve, at mange kan og vil yde mere.

Sådan inddrager I de frivillige:

  1. Brainstorm i fællesskab over ideer for, hvordan I kan få de frivillige inddraget i beslutninger i foreningen.
  2. Lav en liste over beslutninger, I har truffet, inden for se seneste måneder.
  3. Diskuter, hvordan hver beslutning, I har truffet, kan få en endnu større frivilliginvolvering, evt. i mindre grupper.
  4. Saml alle ideerne og lav en fælles liste over alle de måder, hvorpå I kan inddrage de frivillige i beslutningerne.
  5. Prioriter listen over ideerne, og sæt en tovholder på, der skal sørge for, at fremtidige beslutningsprocesser og frivilliginddragelse lever op til det, I har aftalt.
  6. Overvej til sidst, hvordan dialogen mellem jer og de frivillige skal foregå. Det kan fx være årlige eller halvårlige dialogmøder, hvor frivillige kan komme med nye ideer.

Forberedelse

Medbring papir, blyant og post-its.