Giv nye frivillige en varm velkomst

Når I får nye frivillige i jeres arbejdsgruppe eller forening, er det en god idé at give dem en varm velkomst, så de hurtigt kan føle sig som en del af fællesskabet. Det vil motivere den frivillige og gøre, at vedkommende hurtigere får en personlig tilknytning til jeres arbejde.

Sådan skaber I jeres gode velkomst

 1. Brainstorm over de ting, som er vigtige for jer, når I byder en ny frivillig velkommen. Hvordan ville I gerne selv blive mødt? Og hvad ville I gerne vide om foreningen, hvis I var nye? Husk altid at have målgruppen i baghovedet. Skriv det på post-its.
 2. Sortér sedlerne i flere kategorier. Det kan fx være:
  1. Praktiske informationer
  2. Det sociale liv
  3. Om aktiviteterne
  4. Osv.
 3. Læg en strategi for, hvordan nye frivillige skal modtages af foreningen. Skal der være en velkomstfolder? Skal der være en personlig velkomst og en tilknyttet kontaktperson? Hvordan skal indkøringsperioden arrangeres? Skal den nye frivillige præsenteres på jeres online kanaler?
 4. Lav en handleplan for, hvem der gør hvad og hvornår. Hvem er på introholdet? Hvem skriver udkast til velkomstfolderen? Osv.

Forberedelse

Medbring papir, skriveredskaber og post-its. Husk, at personlig kontakt altid fungerer godt, og at det også er igennem samtaler, at I kan finde ud af, hvad den nye frivillige brænder for og ønsker at engagere sig i.