Engel, djævel og dommer – find den bedste idé

Det er ikke altid, at gode ideer får en reel chance pga. for meget kritik. Denne øvelse er et redskab til give konstruktiv kritik og teste, om der skal arbejdes videre med ideen, eller om den skal lægges på hylden. Metoden går ud på, at man påtager sig forskellige roller for at give kritik.

Sådan gør du:

Engel: Find alt det gode om ideen frem. Se på, hvordan den kan bruges, og hvordan den kan udvikles. Englen står for den positive del, der finder alle de stærkeste sider – og måske også bruger idéen som et springbræt til at skabe nye idéer. På den måde bliver en måske mindre brugbar idé til nyttige idéer.

Djævel: Find alle de dårlige ting ved idéen. Kig efter faldgruber og idéens svage sider. Hvordan kan idéen forbedres? Og er der fejl og mangler ved den? Ved at finde idéens mangler, kan du gøre en svag eller halv-god idé til en stærk idé.

Dommer: Så skal der vurderes! Det er tid til at se på, hvilke idéer der reelt er brugbare, hvilke idéer der er mulige inden for et givent budget eller tidsramme og hvilke der er umulige at gennemføre. Det er også her, du kan overveje, hvilke nye idéer der er, hvilke der skal videreudvikles på, og hvilke der skal forbedres.