Brug de 5 nyhedskriterier

Har I en god nyhed i jeres forening, som I gerne vil have med i de lokale medier, skal historien være interessant og relevant – og så skal den opfylde så mange af de fem nyhedskriterier som muligt.

1. Aktualitet

Handler historien om et emne, som er meget oppe i tiden? Eller er emnet relevant her og nu? Så er det aktuelt. Det kan fx være et event, I skal afholde i weekenden (og ikke om seks måneder), eller det kan være, I har arrangeret en foredragsaften med et aktuelt emne på dagsordenen.

2. Væsentlighed

Har jeres historie stor betydning for læserne? Er det fx et event, har historien en høj væsentlighed, hvis alle er inviteret, mens den har lav væsentlighed, hvis det kun er for medlemmer.

3. Identifikation

Kan læsere identificere sig med jeres historie? Har historien en nærhed, som er vedrørende? En historie med høj identifikation kan fx være, at I afholder kursus for alle børnefamilier med masser af leg og sjov, mens en historie med lav identifikation er, hvis I afholder et lukket event for en lille målgruppe.

4. Sensation

Er jeres historie spændende, chokerende, ualmindelig eller overraskende? Så lever den op til kriteriet om sensation. En historie med stor sensation kan fx være, at I skal afholde et stort og omfattende event for første allerførstegang.

5. Konflikt

Er der modstridende synspunkter i jeres historie? Konflikter er spænding og kan være et underholdende aspekt i en nyhed. Det kan fx være en strid mellem systemet og mennesket eller mellem personer og/eller interesser.