Vi vil på plejehjem i vores hjemby

I flere landsbyer lukker eller sammenlægger kommunen plejehjem. Det betyder, at mange ældre bliver nødt til at flytte længere væk på de store plejehjem i kommunens hovedby. Samtidig nedlægges arbejdspladser i byen.

I landsbyen Asaa lukkede kommunen det kommunale plejehjem. En gruppe lokale borgere og Danske Diakonhjem tog derfor initiativ til at etablere et nyt friplejehjem.

Sådan gjorde Asaa: 

Da lukningen af det kommunale plejehjem blev meldt ud, betød det protester og en underskriftindsamling blandt de lokale. Selvom det ikke lykkedes at stoppe lukningen, betød det dog ikke en varig nedlægning af plejehjemmet i Asaa.

Det var Danske Diakonhjem og lokale borgere, der først tog initiativ til friplejehjemmet og fik hevet både økonomisk støtte og lån hjem. De lokale borgere ydede desuden god støtte hele vejen igennem ved at udvise handlekraft, initiativ og støtte med en billig byggegrund til det nye friplejehjem.

Og den lokale opbakning var guld værd for at projektet lykkedes. I forbindelse med friplejehjemmet var der nemlig brug for en stor frivilliggruppe samt familiemedlemmer til at sørge for dét ekstra, så hjemmets beboere kunne få det godt. Generelt blev friplejehjemmet tænkt som et samlingssted i mange forskellige sammenhænge, og de nye bygninger kunne rumme en del initiativer.

Jubii-faktor:

Med et lokale friplejehjem har borgerne i kommunen mulighed for at vælge, og det frie valg er vigtigt for beboerne. Ved at placere et friplejehjem i en landsby skaber man værdi for borgerne og særligt for de ældre, der derved har mulighed for at blive i det område, de allerede kender og måske har familie. Derudover skaber et friplejehjem arbejdspladser i landsbyen, og det er med til at tiltrække flere indbyggere til området.