Sikker trafik i Bjergby-Mygdal

Det skal være sikkert at bo i landsbyerne. Mange landdistrikter er belastede af tung gennemfartstrafik og høj fart, og borgerne føler sig ikke altid sikre i deres egne byer, ligesom at cyklister cykler på farlige landevejsstrækninger, fordi der ikke er etableret cykelstier.

Trafiksikkerhedsgruppe forbedrer de trafikale forhold

I Bjergby-Mygdal-området har de oprettet en trafiksikkerhedsgruppe, der både indsamler forslag fra borgerne til at forbedre forholdene og tager den efterfølgende kontakt til kommunen for at indgå i en dialog om at få forslagene gennemført.

Med en trafiksikkerhedsgruppe i byen ved man, at borgernes forslag tages seriøst og vurderes. Gruppen har udelukkende det formål at gøre landsbyen sikker på det trafikale område – uanset om det handler om nye cykelstier, fartbegrænsning eller nye vejbump.

Trafiksikkerhedsgruppen i Bjergby-Mygdal har bl.a. sikret, at der er opsat 60 km-hastighedsskilte rundt om byen.

Jubii-faktor

Mange landsbyer oplever problemer med høj hastighed og tung gennemfartstrafik, men ved at oprette en trafiksikkerhedsgruppe sikrer Bjergby-Mygdal, at en gruppe er vedholdende i dialogen til kommunen, så flere forslag kan blive gennemført til gavn for alle i landdistriktet. Dermed sikrer de en mere sikker by og er mere attraktiv for bl.a. børnefamilier.