Ny multibane skabt i fællesskab

Foreningslivet og fællesskabet er alfa og omega i de små landsbyer. Et godt foreningsliv og fællesskab skaber stærkere lokalsamfund og er mere attraktive for potentielle tilflyttere. I As Sogn var man også glad for foreningslivet og det stærke sammenhold. Derfor ville man udbygge netop det med en helt ny multibane.

Sådan fik Højrup en multibane:

Det var As Idrætsforening, byens lokalråd og friskolen der gik sammen i projektet om at anlægge en multibane til glæde for alle landsbyens indbyggere. Banen skulle anlægges på byens sportsplads i forlængelse af træningsbanen, klubhuset og As Friskole.

Lokale virksomheder, fonde og Hedensteds Kommunes Lokal Udviklings-pulje har givet deres bidrag til projektet. Derudover har det krævet mange hænder at få så stort et projekt op at stå, og der har de lokale frivillige været en stor hjælp. Alle i landsbyen kunne se det store aktiv, multibanen kunne blive for landsbyen.

Multibanen har åben 24 timer i døgnet og er også tænkt som et af landsbyens centrale mødesteder, hvor alle kan mødes til bevægelse på tværs af generationer og sportsgrene.

Jubii-faktor:

Et godt foreningsliv er vigtigt for landsbyerne. Og særligt vigtigt er det, hvis man vil tiltrække flere tilflyttere. Multibanen er et godt supplement til det gode foreningsliv i As, men er også et godt trækplaster for tilflyttere, da det viser initiativ, aktivitet og engagement i byen. Multibanen er et godt socialt mødested og mere uformelt end fodboldbanen. Det indbyder til sjov, leg og samvær i ægte landsbyånd.