Erhvervsnetværk i landsbyerne

Iværksætteri og opstart af nye virksomheder er ikke noget, vi traditionelt forbinder med landsbyerne. Landsbyerne er for små til at skabe et stort brand, og virksomhederne skal alligevel til de større byer for at få kompetent rådgivning. Men dette er blot en skrøne, for flere og flere landsbyer melder sig ind i kampen om at blive erhvervsstærke og erhvervskompetente.

Rødding er et godt eksempel på dette. Byen er traditionelt kendt for deres møbelfabrikker, men i takt med at byen bl.a. blev kendt som Æblets By, er der dukket nye erhverv og interesser frem, som byen genre vil varetage og være eksperter inden for. Derfor har de skabt et erhvervsnetværk for lokale erhvervsdrivende.

Sådan gjorde Rødding:

I Rødding så beboerne og foreningerne, at hvis der reelt skulle ske udvikling i byen, blev de nødt til at gøre noget aktivt for de erhvervsdrivende og potentielle erhvervsdrivende i området.

Rødding by ønskede at skabe et fælles udgangspunkt, hvor der var fokus på området og på områdets udvikling for virksomheder, og deraf skabe arrangementer for erhvervsdrivende, som er relevante for alle.

Arrangementerne ville fx bestå af virksomhedsbesøg med en snak over en kop kaffe efterfølgende, og til første arrangement besøgte de kontor- og udlejningsfællesskabet Kærgårdsvej 25 og Spøttrup Svineproduktion.

Ideen er først og fremmest at øge kendskabet til hinandens virksomheder, så der kan findes synergier i udviklingen af det samlede erhvervsliv. De erhvervsdrivende har allerede mange erfaringer og ideer, som vil kunne bidrage til et mere aktivt erhvervsliv og være en stor hjælp for potentielle erhvervsdrivende i Rødding by og omegn.

Jubii-faktor

Udvikling er ikke kun øget bosætning, men også øget og stærkere erhvervsliv. Lykkes landsbyer med at skabe mere erhvervsliv vil det skabe flere arbejdspladser, øget tilstrømning og i sidste ende måske en øget bosætning. Det er positivt, hvis iværksættere vil starte deres virksomheder op i små landsbyer eller på landet, da det giver øget aktivitet. Derfor er det vigtigt at byde nye virksomheder velkommen med et stærkt erhvervsnetværk, hvor de kan finde sparring og nye synergier på kryds og på tværs i området, som gør det unikt at starte op i en landsby fremfor i en storby.